ta  e 

支架 51 75 7 185 169

Left
Engine Splash Shield
  

適用品牌

 • 寶馬

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
寶馬
寶馬 5系四門轎車(F10) 2009/01-2016/10
5系四門轎車(F10) 520 dN47 D20 C  B47 D20 A   19951204Saloon 2009-2016
5系四門轎車(F10) 520 dN47 D20 C   19951354Saloon 2010-2016
5系四門轎車(F10) 520 iN20 B20 A   19971204Saloon 2010-2016
5系四門轎車(F10) 520 iN20 B20 A   19971354Saloon 2010-2016
5系四門轎車(F10) 523 iN53 B30 A   29961506Saloon 2009-2011
5系四門轎車(F10) 523 iN52 B25 A   24971506Saloon 2010-2013
5系四門轎車(F10) 525 dN57 D30 A   29931506Saloon 2009-2011
5系四門轎車(F10) 525 dN47 D20 D   19951554Saloon 2011-2016
5系四門轎車(F10) 525 dN47 D20 D   19951604Saloon 2011-2016
5系四門轎車(F10) 528 iN53 B30 A   29961906Saloon 2009-2011
5系四門轎車(F10) 528 iN20 B20 A   19971804Saloon 2011-2013
5系四門轎車(F10) 530 dN57 D30 A   29931806Saloon 2009-2011
5系四門轎車(F10) 530 dN57 D30 A   29931906Saloon 2011-2016
5系四門轎車(F10) 530 iN53 B30 A   29962006Saloon 2011-2013
5系四門轎車(F10) 535 dN57S D30 B   29932206Saloon 2010-2011
5系四門轎車(F10) 535 dN57 D30 B   29932306Saloon 2011-2016
5系四門轎車(F10) 535 iN55 B30 A   29792246Saloon 2009-2016
5系四門轎車(F10) 535 i 29962256Saloon 2010-
5系四門轎車(F10) 550 iN63 B44 A   43953008Saloon 2009-2013
寶馬 5 Gran Turismo (F07) 2009/01-2017/02
5 Gran Turismo (F07) 530 dN57 D30 A   29931806Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 530 dN57 D30 A   29931556Hatchback 2010-
5 Gran Turismo (F07) 530 dN57 D30 A   29931906Hatchback 2011-
5 Gran Turismo (F07) 535 dN57S D30 B   29932206Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 535 dN57 D30 B   29932306Hatchback 2012-
5 Gran Turismo (F07) 535 iN55 B30 A   29792256Hatchback 2009-
5 Gran Turismo (F07) 550 iN63 B44 A   43953008Hatchback 2009-2012
5 Gran Turismo (F07) 550 iN63 B44 B   43953308Hatchback 2012-2017
寶馬 5 Touring (F11) 2009/11-
5 Touring (F11) 523 iN53 B30 A   29961506Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 525 dN57 D30 A   29931506Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 525 dN47 D20 D  B47 D20 A   19951554Estate 2011-
5 Touring (F11) 525 dN47 D20 D   19951604Estate 2011-
5 Touring (F11) 528 iN53 B30 A   29961906Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 528 iN20 B20 A   19971804Estate 2010-
5 Touring (F11) 530 dN57 D30 A   29931806Estate 2009-2011
5 Touring (F11) 530 dN57 D30 A   29931906Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 dN57 D30 A   29932106Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 iN53 B30 A   29962006Estate 2011-2013
5 Touring (F11) 535 dN57S D30 B   29932206Estate 2010-2011
5 Touring (F11) 535 dN57 D30 B   29932306Estate 2011-
5 Touring (F11) 535 iN55 B30 A   29792256Estate 2009-
5 Touring (F11) 550 iN63 B44 A   43953008Estate 2010-2013
寶馬 6 Convertible (F12) 2011/03-
6 Convertible (F12) 640 dN57 D30 B   29932306Convertible 2011-
6 Convertible (F12) 640 iN55 B30 A   29792356Convertible 2011-2015
6 Convertible (F12) 640 iN55 B30 A   29792246Convertible 2011-
6 Convertible (F12) 650 iN63 B44 A   43953008Convertible 2011-
6 Convertible (F12) 650 iN63 B44 B  N63 B44 A   43953308Convertible 2011-
6 Convertible (F12) 650 iN63 B44 B   43953328Convertible 2013-
寶馬 6 Coupe (F13) 2010/11-
6 Coupe (F13) 640 dN57 D30 B   29932306Coupe 2010-
6 Coupe (F13) 640 iN55 B30 A   29792246Coupe 2011-
6 Coupe (F13) 640 iN55 B30 A   29792356Coupe 2011-
6 Coupe (F13) 650 iN63 B44 A   43953008Coupe 2011-
6 Coupe (F13) 650 iN63 B44 B   43953308Coupe 2011-
6 Coupe (F13) 650 iN63 B44 B   43953328Coupe 2013-
寶馬 6 Gran Coupe (F06) 2011/09-
6 Gran Coupe (F06) 640 dN57 D30 B   29932306Coupe 2011-
6 Gran Coupe (F06) 640 iN55 B30 A   29792246Coupe 2012-
6 Gran Coupe (F06) 640 iN55 B30 A   29792356Coupe 2012-
6 Gran Coupe (F06) 650 iN63 B44 B   43953308Coupe 2011-
寶馬 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/02-2015/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dN57 D30 A   29931806Saloon 2008-2012
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dN57 D30 A   29931556Saloon 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dN57 D30 A   29931906Saloon 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, LiN52 B30 A   29961906Saloon 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 dN57S D30 B   29932256Saloon 2009-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 dN57 D30 B   29932306Saloon 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 iN54 B30 A   29792406Saloon 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 iN54 B30 A   29792406Saloon 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, LiN54 B30 A   29792246Saloon 2010-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 750 iN63 B44 B   43953318Saloon 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 750 iN63 B44 B   43953308Saloon 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, LiN63 B44 A   43953008Saloon 2009-2013
7 (F01, F02, F03, F04) 750 LiN63 B44 B   43952988Saloon 2011-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, LiN74 B60 A   597240012Saloon 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 760 LiN74 B60 A   597232612Saloon 2008-

適用發動機

 • 寶馬 B47 D20 A
 • 寶馬 N20 B20 A
 • 寶馬 N47 D20 C
 • 寶馬 N47 D20 D
 • 寶馬 N52 B25 A
 • 寶馬 N52 B30 A
 • 寶馬 N53 B30 A
 • 寶馬 N54 B30 A
 • 寶馬 N55 B30 A
 • 寶馬 N57 D30 A
 • 寶馬 N57 D30 B
 • 寶馬 N57S D30 B
 • 寶馬 N63 B44 A
 • 寶馬 N63 B44 B
 • 寶馬 N74 B60 A

參考號

廠商 號碼 號碼
OE 51 75 7 185 1** 517571851**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    打mg电子赢了100万